dimecres, de gener 24, 2007

La cadència

Allà on comença la fermata hi sol haver un calderó que ens indica un moment de suspens, de silenci contingut, i que tot seguit s'inicia una cadència, és a dir, un fragment musical que sintetitza un munt de coneixements, habilitats sonores i expressives que serveixen per mostrar les qualitats de l'intèrpret. Després de la cadència ja es precipita el final de l'obra musical.