dimecres, de gener 03, 2007

Catalunya i Bulgària

...De les costums característiques de Bulgaria s'ha de retréure per primera y principal la dansa acompanyada del cant, coneguda allí ab lo nom de Kolo: no hi ha festa ni fira, no hi casament ni batetx, no hi ha cullita bona ni alegria de cap mena que al mitx del carrer, á les plasses ó al llarch dels camins forans, plens de neu y tot devegades, no's celebri lo Kolo, lo divertiment nacional per excelencia, que fa recordar al primer cop d'ull nostre ball rodó y sobretot les cerdanes ampurdaneses...

"La poesia popular búlgara", Ab mostres en llengua catalana per un folklorista rimáyre.
Barcelona, Impremta La Renaixença, Xuclà 13, baixos.1889