dimarts, d’abril 04, 2006

Compondre

Un dels aspectes que ens plantegem alhora de compondre, és la reflexió profunda, no solament del què es vol expressar, sinó també la codificació del llenguatge musical que utilitzarem. Compondre música és estipular un conveni de símbols que puguin ser intel.ligibles per a qualsevol persona amb formació musical que vulgui interpretar una partitura sonora en qualsevol moment.
En el decurs de la història humana, la notació musical, és a dir, el “text” de l’escriptura musical, ha anat variant com qualsevol llenguatge evolutiu, i l’ofici i l’art de compondre ha estat sempre relacionat directament amb la capacitat per a comunicar-se mitjançant el llenguatge sonor.
Seria interessant aprofundir en els aspectes interpretatius de la música, per exemple, de les diferents èpoques i d’estils musicals per arribar a comprendre l’extensa trama que suposa compondre.

Cap comentari: