dimarts, de gener 20, 2009

Variants de tradició

En el camp de la llengua escrita, posterior a la tradició oral, s’utilitzen amb molt bon criteri, les variants per a designar les divergències d’un text. En el camp de la música, tenim molts exemples de partitures que són còpies de còpies amb variants que tenen molt poc el rigor científic. Sembla ser que ens aniria bé adquirir noves i bones metodologies d’escriptura musical.