dimecres, d’octubre 29, 2008

La Bernat Metge

La Bernat Metge és una col·lecció de llibres dels clàssics grecs i llatins traduïts al català.
Ha arribat als 365 títols. Només hi ha dues col·leccions comparables arreu del món: la
Teubner alemanya i la Loeb Classical
Library, nord-americana.