dimecres, de maig 07, 2008

Grace Williams
Mariner’s song

To sea, to sea! The calm is o'er;
The wanton water leaps in sport,
And rattles down the pebbly shore;
The dolphin wheels, the sea-cows snort,
And unseen Mermaids' pearly song
Comes bubbling up, the weeds among.
Fling broad the sail, dip deep the oar:
To sea, to sea! the calm is o'er.

La compositora britànica, Grace Williams (1906-1977), va compondre la música de la cançó Mariner’ Song del dramaturg i poeta Thomas Lovell Beddoes (1803), autor molt turmentat per la idea de la mort.
Grace Williams, amiga de Elizabeth Lutyens, va formar part d’un grup de compositores angleses de grans qualitats creatives. En aquesta cançó utilitza dues trompes i arpa en un context orquestral i coral que mostren una notable imaginació compositiva.
Podeu llegir l’entrevista que Williams va concedir poc abans de morir.