dimarts, de setembre 12, 2006

El polifacètic Arnold Schönberg

El compositor i creador del dodecatonisme, Arnold Schönberg, fou un home de qualitats artístiques força destacades.
A Barcelona, des del dia 8 de setembre fins l’1 d’octubre, s’exposa diversa obra d’aquest autor tan controvertit.
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA
/ObraSocial/Home/0,3423,1x1y,00.html