dijous, de març 23, 2006

Fernando Pessoa

L’escriptor dels heterònims, de la polifonia de l’ànima, l'home desassossegat, va escriure un llibre sobre estètica: “Ultimatum”. Pessoa escriu una sèrie de textos teòrics que es podrien entendre com una presentació de la seva tesi sobre l’estètica.
Hi ha una primera part amb textos signats per Álvaro de Campos que podeu llegir en portuguès; proposo la carta que va escriure a José Pacheco, director de la revista Contemporanea, l’octubre de 1922.
http://www.astormentas.com/din/poema.asp?key=
317&titulo=CARTA+A+JOS%C9+PACHECO%2C+DIRECTOR+DA+REVISTA+CONTEMPOR%C2NEA

Pessoa només tingué un amic íntim: Sá Carneiro i el seu suïcidi va modificar la vida del poeta. Varen mantenir una interessant correspondència de la que una gran part, lamentablement, es va perdre.
http://perso.wanadoo.es/mlomba/